• badsamaritan
 • wersjakieszonkowa
 • sleeponthebeach
 • portretintymny
 • kiga
 • Malinowynalesnik
 • presidentalpaca
 • kapelino
 • jaggal
 • JamesEvans
 • katastrofo
 • andzxa89
 • lanabanana
 • gosienia
 • wkratekoszula
 • trueloveortruepain
 • didlirnik
 • grayowl
 • bazant
 • osaki
 • znikajac
 • bazyliszek
 • ojtam
 • sidestory
 • wedrujacy
 • littledarling
 • betasowka
 • Zeuko
 • messyhead
 • sadeyes
 • primeval
 • mauak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

1374 6a67 500
Reposted fromhagis hagis viaki-adi ki-adi
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaGunToRun GunToRun
8140 7d7f 500
Reposted from0 0 viabeinthe beinthe
2803 0fbf 500
Reposted fromklaracroft klaracroft viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
1259 3742 500
5 women - 4 of them are unmarried queens
4 men - 3 of them are castrates - the other is a crippled dwarf

Reposted frommangoe mangoe viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2994 5f9f 500
Reposted fromidiod idiod viaszpaqus szpaqus

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Znaleźć właściwą równowagę między samotnością a tłumem - to jest sztuka".
— Ch. Bukowski
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viaHoHo HoHo
0264 e93c 500

spragnione:

edit

Reposted fromdivi divi
9123 8af9 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
1704 e4fb
Reposted fromTank Tank viaoll oll
7754 3928 500
Reposted fromkaiee kaiee viasucznik sucznik
7866 3996 500

setheverman:

emerald-imperial:

please look at my cat’s feet

ankle tattoos? lol what a hipster

Reposted fromvariaen variaen viasucznik sucznik
7424 69ed 500
Reposted fromgobla gobla viasucznik sucznik
0471 08e0 500
Reposted fromsohryu sohryu viaoll oll
3779 2f1f
Reposted fromSixtus Sixtus viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl