• badsamaritan
 • wersjakieszonkowa
 • sleeponthebeach
 • portretintymny
 • kiga
 • Malinowynalesnik
 • presidentalpaca
 • kapelino
 • jaggal
 • JamesEvans
 • katastrofo
 • andzxa89
 • lanabanana
 • gosienia
 • wkratekoszula
 • trueloveortruepain
 • didlirnik
 • grayowl
 • bazant
 • osaki
 • znikajac
 • bazyliszek
 • ojtam
 • sidestory
 • wedrujacy
 • littledarling
 • betasowka
 • Zeuko
 • messyhead
 • sadeyes
 • primeval
 • mauak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

Reposted frommikaneko mikaneko viamyrla myrla
3465 4119
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viaoitnb oitnb
7374 33ae
Reposted fromnataliablus nataliablus viamyrla myrla
zbliża się i opiera wargi na mojej szyi. 
dreszcz.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viagrzyps grzyps

June 23 2017

Jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagrzyps grzyps
Reposted fromtwice twice viagrzyps grzyps
2334 85fe
Reposted fromcats cats viagrzyps grzyps
7088 e61f
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viagrzyps grzyps
1998 37dc 500
tak bardzo.
Reposted fromzuazuzanna zuazuzanna viagrzyps grzyps
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viamyrla myrla
6623 6fc9 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamyrla myrla
3461 a503
Reposted bymysteryblackcatDOBRADUPAsarazationbrzaskforelsketRoaraAviskrzyskgoszkoOhJohnnyyouaresonaiveclaudellemrrruillumination
3460 0052
Reposted byDOBRADUPA DOBRADUPA
Nie wolno bezmyślnie tracić czasu! Można przegapić właściwy moment... Ten jeden właściwy, niepowtarzalny. Bo czas nie powtarza się nigdy.
— A. Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viamyrla myrla
8369 6f6b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl