• badsamaritan
 • mauak
 • primeval
 • sadeyes
 • messyhead
 • Zeuko
 • betasowka
 • littledarling
 • wedrujacy
 • sidestory
 • ojtam
 • bazyliszek
 • znikajac
 • osaki
 • bazant
 • grayowl
 • didlirnik
 • trueloveortruepain
 • gosienia
 • lanabanana
 • andzxa89
 • katastrofo
 • JamesEvans
 • jaggal
 • presidentalpaca
 • Malinowynalesnik
 • kiga
 • portretintymny
 • sleeponthebeach
 • wersjakieszonkowa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

8998 3b39 500
Reposted fromdatfeel datfeel viaPaseroVirus PaseroVirus
8170 b420 500
Reposted frommangoe mangoe viaPaseroVirus PaseroVirus
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
8696 0495 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaszpaqus szpaqus
8071 cfb7 500
Reposted fromnazihipis nazihipis viaPaseroVirus PaseroVirus
8438 17eb 500
Reposted frompiehus piehus viaPaseroVirus PaseroVirus
6769 156a
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
2272 6e1f 500
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
8336 b2d5
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
6523 cd89 500
Reposted fromIMS IMS viasucznik sucznik
Reposted fromDennkost Dennkost viasucznik sucznik
5451 5913 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaOnlyPurple OnlyPurple
4246 f099 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaOnlyPurple OnlyPurple

September 12 2019

Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAndrofobia Androfobia
6895 5740
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
1066 829f
Reposted fromdatfeel datfeel viaszpaqus szpaqus
5816 3f08 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszpaqus szpaqus
7256 9965 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl