• badsamaritan
 • wersjakieszonkowa
 • sleeponthebeach
 • portretintymny
 • kiga
 • Malinowynalesnik
 • presidentalpaca
 • kapelino
 • jaggal
 • JamesEvans
 • katastrofo
 • andzxa89
 • lanabanana
 • gosienia
 • trueloveortruepain
 • didlirnik
 • grayowl
 • bazant
 • osaki
 • znikajac
 • bazyliszek
 • ojtam
 • sidestory
 • wedrujacy
 • littledarling
 • betasowka
 • Zeuko
 • messyhead
 • sadeyes
 • primeval
 • mauak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viamessinhead messinhead
9726 b2b7
Reposted fromnewgirl newgirl viamessinhead messinhead
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viamessinhead messinhead
3589 0e84
Reposted fromluksfer luksfer viamessinhead messinhead

December 05 2017

8986 5044
Danuta Wawiłow - "Wędrówka"
8873 4a00 500
Reposted fromgrobson grobson viamessinhead messinhead
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarudaizia rudaizia

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromoutoflove outoflove viathenatuss thenatuss
Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromlovvie lovvie viarudaizia rudaizia
8872 7a1b 500
Reposted fromgrobson grobson viamessinhead messinhead

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viajobi jobi
4497 18e8 500
Reposted fromtfu tfu viagabor gabor
3978 2fde
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajobi jobi
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamrs-cosmos mrs-cosmos
1944 e5d4
Reposted fromszatatan szatatan viairbjarbirb irbjarbirb
6332 1075
Reposted fromszatatan szatatan viairbjarbirb irbjarbirb
8184 d528
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viasilence89 silence89
6573 8012 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl