• badsamaritan
 • wersjakieszonkowa
 • sleeponthebeach
 • portretintymny
 • kiga
 • Malinowynalesnik
 • presidentalpaca
 • jaggal
 • JamesEvans
 • katastrofo
 • andzxa89
 • lanabanana
 • gosienia
 • trueloveortruepain
 • didlirnik
 • grayowl
 • bazant
 • osaki
 • znikajac
 • bazyliszek
 • ojtam
 • sidestory
 • wedrujacy
 • littledarling
 • betasowka
 • Zeuko
 • messyhead
 • sadeyes
 • primeval
 • mauak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2018

0475 2e5c 500
Reposted fromRastaPrincess RastaPrincess viaxannabelle xannabelle
9305 0e15 500
Reposted fromsweetbitter sweetbitter
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
Czasami trzeba komuś opowiedzieć wszystko. Całe swoje życie. Otworzyć serce i duszę na oścież. Otworzyć umysł. Zrobić przeciąg słów, niech niesie naszą historię. Niech słowa ułożą się w innych dłoniach zupełnie bezpiecznie, opowieścią o tym kim byliśmy, jesteśmy i marzymy aby być. Opowieścią o tym co sp*eprzyliśmy i o tym, co udało nam się osiągnąć. O bzdurach i rzeczach niezwykle ważnych. O tym co złe i o miłości. O wyblakłych nadziejach i bezczelnej pewności, że nadejdzie nasze jutro.
— Aleksandra Steć
8049 1fac
Reposted frommartynkowa martynkowa viaPoranny Poranny
9236 f408 500
Reposted frompiehus piehus viaSzczurek Szczurek
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromumorusana umorusana viaAndrofobia Androfobia

June 24 2018

8436 4a76 500
Reposted frommrrru mrrru viahindsight hindsight
8434 dfce 500
Reposted frommrrru mrrru viahindsight hindsight
6055 f362
Reposted fromcrosslab crosslab viacoeurdecaffe coeurdecaffe
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viagoodperspective goodperspective
0971 7cb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
7410 b2be 500
Reposted fromverronique verronique viamoviesss moviesss
8688 2427 500
Reposted fromamatore amatore viaPaseroVirus PaseroVirus
Reposted fromDevikitsu Devikitsu
Reposted fromDevikitsu Devikitsu
Reposted fromDevikitsu Devikitsu
8855 c6fc 500
Reposted fromqb qb viaMissDeWorde MissDeWorde
— Colleen Hoover, Confess
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl